Sami możemy zrobić tak mało; razem możemy zrobić tak wiele

– Helen Keller.
Kupujesz apartament inwestycyjny jako samodzielny lokal wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej (tzw. pełna własność) – wyodrębnionych do nowej księgi wieczystej

Zawierasz długoterminową umowę najmu na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia, przy czym apartament możesz sprzedać Operatorowi lub innej osobie w każdym momencie trwania umowy najmu

Otrzymujesz stałe wynagrodzenie (czynsz z najmu) w wysokości równowartości  8% rocznie (liczone od ceny netto apartamentu bez wyposażenia), niezależnie od obłożenia Hotelu.
Waloryzacja zysku o stopę inflacji z roku poprzedniego, podawaną przez GUS, następuje po zakończeniu drugiego roku trwania umowy najmu.
Twoimi kosztem jest tylko podatek od nieruchomości. Operator nie obciąża Inwestorów kosztami ubezpieczenia apartamentów/hotelu, a z uwagi na fakt, że grunt jest w pełnej własności, nie ma też kosztów związanych z opłatami za użytkowanie wieczyste.

Przy zachowaniu odpowiednich warunków otrzymujesz zwrot podatku VAT 23% naliczonego przy zakupie lokalu, nawet wtedy, gdy nie prowadzisz działalności gospodarczej, albo gdy struktura przychodów i kosztów w działalności gosp. nie pozwala na jego odliczenie.

Przez 14 dni corocznie poza sezonem wysokim, możesz mieszkać w swoim apartamencie w ramach pobytu właścicielskiego,
korzystając z infrastruktury Hotelu i uroków Krynicy Zdroju

Nie zajmujesz się najemcami, reklamą i zarządzaniem apartamentem – inwestycję prowadzi doświadczony operator,
który od 6 lat skutecznie zarządza tym dobrze prosperującym hotelem. Nie jest otwierana do tego celu spółka celowa.
Właściciel, a zarazem Operator sprzedaje tylko ok. 50 apartamentów, ze 127 i nadal pozostaje właścicielem większej połowy Hotelu Panorama
z zamierzeniem dalszego prowadzenia tego dobrze prosperującego, posiadającego bogatą historię obiektu.

Panorama Resort & SpaDział sprzedaży